دسته بندی - استایل مردان

خودکار، هر چیزی در مورد خودکار که نمی‌دانید (و می‌دانید!)

خودکار نوعی قلم است که برای نوشتن، نقاشی و دیگر کاربرد ها استفاده می‌شود. خودکار ها در سرشان یک گلوله فلزی دارند که به مخزنی از جوهر وصل شده است. جوهر از مخزن درون خودکار به آن گلوله می‌رسد و با چرخیدن گلوله روی کاغذ، رد جوهر روی...