بهترین مدل‌های ریش برای مردان کوتاه قد

کوتاه یا بلند بودن به ژن و قومیت شما بستگی دارد. کوتاه فرض شدن یک مرد کاملا امری نسبی است چون میانگین قد افراد از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. در آمریکا و انگلیس میانگین قد مردان 175 سانتی‌متر است در حالی که در کشورهای آسیایی...